VITENSENTERET I TRONDHEIM

Byggherre:
Vitensenteret i Trondheim
Byggeår:
0000
Medarbeidere:
Rita Morken,
Bodil Angard Rian
Forslag til utforming av nytt vitensenter ved NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet, som kom på førsteplass i en begrenset arkitektkonkurranse.Bygningen består av en rektangulær hovedform med karakterisiske skrå tak og vegger. I forlengelsen av bygningen dannes et åpent hovedrom for adkomst og utstillinger for både senter og museum. Bygget er uformet med tanke på  å skape et indre landskap med ulike tema fordelt i ulike soner og bygningsdeler. Bygget et ikke bare et skall, men en levende «utstillingsmaskin» i seg selv. Fasaden brukes aktivt til utstillinger og installasjoner.

arkitektur_trondheim_vitensenteret_ntnu_vitenskapsmuseet_forsteplass_arkitektkonkurranse_inngang_eksterior_fasade
Uteperspektiv fra inngangsområdet

arkitektur_trondheim_vitensenter_ntnu_vitenskapsmuseet_forsteplass_konkurranse_interior_utstilling_utstillinglokale_opplevelse
Interiørperspektiv fra utstillingsområdet

arkitektur_trondheim_vitensenter_ntnu_vitenskapsmuseum_forsteplass_arkitektkonkurranse_interior_trapp_trapperom_glassfasade
Interiørskisse fra trapperommet langs fasade

arkitektur_trondheim_vitensenter_ntnu_arkitektkonkurranse_skisse_snitt_detaljer_oversikt_innhold
Snittegning

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS