Bergersen Arkitekter tar miljøansvaret på alvor og ønsker å bidra. Vi er opptatt av å levere produkter til våre kunder ved bruk av minst mulig ressurser som påvirker miljøet i en negativ grad, og uten at dette skal gå ut over kvalitet eller leveringstid. 11. april 2014 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innbærer at bedriften har gjennomført en miljøanalyse og gjennomført tiltak slik at vi oppfyller definerte bransjekrav; Generelle bransjekrav.

Vi har kartlagt våre leverandører med hensyn på miljø og satt opp en konkret handlingsplan for vårt miljøarbeid fremover. Vi har også gjennomført avfallsreduserende tiltak og laget en ny innkjøpsguide som tar miljøhensyn. En ENØK analyse har blitt gjennomført for å kartlegge hvordan vi kan redusere vårt energiforbruk. Gjennom avfallshåndtering og gjenvinning har nå Bergersen Arkitekter faste rutiner, rapportering, dokumentasjon på de tiltak som er gjort. Vi har utarbeidet klimaregnskap for å kartlegge bedriftens totale CO2-utslipp. Gjennom vår sertifisering ønsker vi å vise at vi tar miljøengasjementet på alvor til glede for oss selv, nærmiljøet og samfunnet forøvrig.

Miljøfyrtårn er et offisielt, norsk miljøsertifikat. Det er et enkelt miljøhandlingsprogram og samtidig et miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte bransjekrav. Miljøfyrtårn-sertifisering er et lavterskeltilbud og det er forholdsvis enkelt å oppfylle bransjekravene. For mer info om sertifisering besøk Miljøfyrtårn.

Har du spørsmål vedrørende vår miljøsertifisering ta gjerne kontakt vår miljøkontakt Kristin Grankvist.