Kontoret ble etablert i 1955 av Arkitekt Knut Bergersen, født i Trondheim i 1915. Han utdannet seg til arkitekt ved NTH i 1940. Etter krigen startet han egen praksis og hadde blant annet kontor på loftet i en tomannsbolig han hadde på Singsaker. I 1950 fikk han jobb som byarkitekt i Trondheim, og hadde dette virket til 1955. Samme år etablerte han dagens kontor, som har vært i kontinuerlig drift siden.

Bergersen Arkitekter er med dette det arkitektkontoret i byen som har vært lengst i drift, og støtter seg på en lang tradisjon med nyskapende og kreativ problemløsning med sterk faglig forankring. Det som særpreger kontorets arbeid er mange prosjekter i sentrumsnære og komplekse situasjoner. Dette gjelder både rehabiliteringsprosjekter og nybygg, hvor blant annet antikvariske vurderinger er sentrale.

Kontoret har i de siste årene jobbet mer og mer bevisst med innovative energiløsninger og miljøspørsmål i prosjektene, og har vunnet flere konkurranser på bakgrunn av denne kompetansen. Kontoret gjennomgikk i juni 2009 startpakkekurs i regi av NAL Ecobox og fikk miljøfyrtårnsertifisering 11. april 2014.