TYHOLTTOPPEN

Byggherre:
Veidekke AS
Byggeår:
0000
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Marianne Sørstrøm, Heidi Hynne, Eivind Fasting, Iver Berg Blomsøy, Kjetil Nordø
Konkurransen omfatter mulighetsstudie for ny boligbebyggelse i Paul Fjermstads vei 26 i Trondheim, på tomten til Okkenhaug Bil. Vårt utgangspunkt er å utvikle en moderne og innbydende boligbebyggelse med et arkitektonisk uttrykk som er variert, med et særpreg som tilnærmer seg omgivelsene. Det er fokus på å gi bebyggelsen funksjonalitet hvor et godt estetisk uttrykk har en rasjonell bygningsmassen med hensyn til utbyggingsøkonomi, gjennomføring og drift. Carréstrukturen beståer av 11 leilighetshus orientert rundt et felles uterom med gode lys- og utsiktsforhold kombinert med en moderat høy utnyttelsesgrad. Leilighetene er av variert størrelse, og samtlige har privat uterom i form at balkong eller terrasse samt tilgang til det store, felles uterommet.

fuglepersp01


Perspektiv – Tyholttoppen

Tyholttoppen_situasjonplan
Situasjonsplan – Tyholttoppen

fuglepersp02
Perspektiv – Privat og felles uterom

Gate01
Fasade – Boligmassen mot sine omgivelser

Tun01b
Perspektiv – Privat og felles uterom

fasade_tyholttoppen
Fasadetegning – Boligmassen er i tre etasjer

planer
Plantegning – Leiligheter i variert størrelse

Illustrasjoner og tegninger: Bergersen Arkitekter AS