TRONDHEIM TINGHUS

Byggherre:
Statsbygg Midt-Norge
Byggeår:
1989-1994, Kantine 2002-2003
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg,
Astrid Nordmark Dahl
Trondheim Tinghus er resultat av en arkitektkonkurranse i 1937 vunnet av arkitekt Hj.S.Bakstad. For sivilt bruk ble huset først ferdig i 1951, og etter nesten 40 års bruk ble en om- fattende bygningsmessig og teknisk rehabilitering igangsatt. Det inkluderte et nytt teknisk rom, nye ventilasjonssjakter og tekniske føringsveier. Huset ble forbeholdt domstolene og fikk en ny layout med mange flere rettsaler. Under rehabiliteringa var ønsket å beholde det solide, gjennom- førte uttrykket huset var preget av. Eks. materialbruk som marmor, eik, bjørk og malt puss er videreført og utviklet, det samme med detaljer, både for bygningen og interiøret. Gamle møbler er satt istand, integrert med nye og en stor del inventar er spesialtegnet, bl.a. skranker og fast innredning i rettsaler.

arkitektur_trondheim_tinghus_interior_detalj_foaje_norges_riksvaapen_det_norske_riksvaapenet
Detalj fra foajeen

arkitektur_trondheim_tinghus_interior_kantina_spiserom_foaje_inngang_hall_inngangshall
Kantine og foaje

arkitektur_trondheim_tinghus_interior_tinghuset_rettssal_domstol_trondelag_tingrett_tingretten
Interiøret i Sør-Trøndelag tingrett

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS