MAX-BYGGET / TEMPEVEIEN 22 – Transformasjon og modernisering – konkurranse

Byggherre:
KLP Eiendom / NCC
Restaureringperiode:
2018
Medarbeidere:
Jan-Kristian Orvik, Gunnar Stenberg.
Det gamle landemerket langs innfartsveien til Trondheim, MAX-bygget på tempe, hadde behov for en større oppgradering. Tre aktører ble invitert til en begrenset arkitektkonkurranse, hvor vi ble med i team med N.C.C. . Bygget lå dominerende til og bar preg av å ikke ha vært oppgradert siden det stod ferdig i 1987. Etter 32 år var det behov for å renovere både innsiden og oppgradere utsiden. Det var ikke snakk om gjøre større endringer av bygningsmassen enn å fornye fasaden, bygge på et trappehus og legge til rette for å bygge om øverste etasje fra leiligheter til kontor eller forretningslokaler. Det fokus på å gjøre økonomiske valg, men med gode løsninger.

Vårt ønske var å få det massive bygningsvolumet til å henvende seg mildere mot sine omgivelser. Valg var overflater og materialer var viktig for å tone ned det høye kontorbygget. Videre var det fokus på menneskets skala, og knytte bygget nærmere til tangerende fortau på gateplan. Bygget ligger inntil et busstopp på en av byens hovedfartsårer, og vi ønsket å koble kollektistoppet til bygge. Vi hadde ønske om å etablere lyssjakter ned til kjøpesenteret for å øke kvaliteren på forretningslokalene og legge til rette for et mer utvidet bruk. Bygget har også en naturlig passasje gjennom bygget og denne ønsket vi å forbedre og knytte sterke flyten i bygget.

Vi foreslo et tillbygg mot Tempevegen for å etablere en ny hovedkommunikasjonsåre for kontoretasjene. Tilbygget ville gi en markert inngang for kontordelen, samt inneholde møterom og sosiale flerbrukslokaler. Det eksisterende trapperommet i sør ønsket vi å dekke med solcellepanel på størsteparten av fasaden. I sørøst foreslo vi et tilbygg som slutter formen og gir en et mer vertikal preg på bygget. Nedenfor var det tenkt en større trapp, mot sør, som ville fungere både som et sosialt møtested / evt. arrangementområde, samt utendørs gjennomfartåre fra boligbegyggelsen til kollektivknutepunktet. Ute på nivå 2 var det tenkt en minipark, samt uteservering for en evt. kaffebar eller serveringssted.

Vi kom på en sterk andreplass i konkurransen. Bygget fremstår i dag i henhold til vinnerutkastet som ble realisert.

 


Det nye MAX-bygget, slik vi hadde tenkt det. Her; den nye fasaden mot hovedinnfartsåren til Trondheim – Holtermannsveien (som går over til Elgeseter gate nærmere sentrum).


Kollektivknutepunktet i området, knyttet opp mott byggets forretninger på gateplan.


Bygget, slik det ville fremstått mot Tempeveien.


Åpne bygget mot sør og etablere enn sørvendt trapp for utendørs passaje til bussholdeplass, samt utforme den slik at den kan brukes til arrangement / som sosial møteplass.


Uteområde baboer og en lite område for en evt. kaffebar eller serveringssted. Dette var lagt ved en passasje. Her ser vi også ett av overlysene ned til senteret.


Tanker rundt det å øke kvaliteren på en mennesklig skala for byggets brukere og naboer.


Fasaden var tenkt som et system basert på et grid – som ville gi en god variasjon i fasaden, men som også lett kunne oppgraderes eller skiftes ut om ønskelig.


Diagrammer som illustrerer noen av grepene som var i fokus.


En genrell kontoretasje.


En genrell kontoretasje i en annen variant.


Eksisterende bygg og situasjon før oppgradering og ombygging av bygningsmassen.