E. C. DAHLS-KVARTALET | FASE 2 – REGULERING SVERRES GATE 15, E.C. DAHLS GATE 2, 8

REGULERING

Oppdragsgiver:
E.C. Dahls Eiendom AS
Eier:
E.C. Dahls Eiendom AS
Årstall:
2013
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Ingvild Edelsteen Kjær,
Bodil Angard Rian, Eivind Fasting, Svein Øvsthus.

Reguleringsplan for E.C. Dahls gate 2 og 8, Sverres gate 15 – E.C. Dahls-kvartalet

Godkjent i Bystyret 21.11.2013.

Hensikten med planarbeidet var å utvikle kvartalet slik at det kunne legges til rette for at eksisterende verneverdige bebyggelsen, i samspill med nybygg, kan tas i bruk til formål som kontor, tjenesteyting og undervisning.

Planområdet ligger på Kalvskinnet i Trondheim, og kvartalet avgrenses av Sverres gate, Erling Skakkes gate og E.C. Dahls gate, med et areal på 7496 m². Bygningene innenfor planområdet er oppført i forskjellige tidsepoker og til forskjellig formål, og kvartalet fremstår lite helhetlig i dag. Den eldste bygningen innenfor planområdet er Schnitler-gården fra 1729. Det mest særpregede bygget innenfor kvartalet er Sukkerhuset som stod ferdig i 1754 og ble oppført som sukkerraffineri. Bryggeriet til Erich Christian Dahl startet opp i 1856, og flere av byggene innenfor planområdet ble bygget til bruk for denne virksomheten. Det var bryggerivirksomhet på eiendommen frem til midten på 1980-tallet, da produksjonen ble flyttet til Strandveien. Eksisterende bebyggelse innenfor området har høy antikvarisk verdi, og Sukkerhuset er fredet. Hele planområdet ligger innenfor bevaringsområde Kalvskinnet.

Illustrasjonene viser et overordnet forslag til utnyttelse innenfor kvartalet i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

reguleringsplan_trondheim_kommune_midtbyen_sverres_gate_15_ec_dahls_gate_2_og_8_kart

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS