ST. OLAVS GATE 12

Byggherre:
BM Eiendommer AS v/ Birger Myren
Byggeår:
2011-2012
Medarbeidere:
Rita MorkenIngvild Edelsteen Kjær
St. Olavs gate 12 er en to-etasjers eldre bygård i tre, midt i sentrum av Trondheim

Eiendommen er opprettet i 1884 og regulert til boligformål, men har vært benyttet til næring de senere år. Bygården ligger på et hjørne med tre eksponerte fasader. Bygården har vært ombygd flere ganger, og opprinnelige fasader og planstruktur er endret gjennom årene. Eiendommen har et grunnareal på 146 m2.

Prosjektet gjelder en tilbakeføring av gården til boligformål. Prosjektet inneholder 4 boenheter totalt, med to enheter i 1.etasje og to enheter i 2.etasje/ loft. Kjellerarealet benyttes til boder, avfallsrom, teknisk rom og parkering. Planløsningen for de fire leilighetene er tilpasset eksisterende bygg, og eksisterende strukturer er i hovedsak bevart og brukt videre i planløsningen.  Ny inngang fra Dronningens gate, slik at eksisterende trapperom beholdes i bakkant. Dette gir en rasjonell inndeling av planene, med oppholdsareal ut mot fasadelivet med tilgang til dagslys og utsyn. På begge plan ligger det en gjennomført sone i bakkant for bad, bod og tekniske føringer. Med dette prosjektet oppgraderes bygården med hensyn til brann, med  brannalarmanlegg og fullsprinkling.

Bygningen har antikvarisk verdi. Bygården har vært ombygd flere ganger. Byantikvaren har vurdert fasaden som et interessant eksempel på radikal ombygging av byens gamle trehusfasader i etterkrigstiden, og kan betraktes som et historisk dokument som det ikke vil være noe godt antikvarisk poeng å søke «tilbakeført» til et mer opprinnelig utseende.  Byantikvarens uttrykte ønske om at eksisterende fasadeuttrykk, også med de store glassfeltene i 1. etasje i størst mulig grad skulle beholdes, ligger som utgangspunkt for prosjektets fasade- og planløsninger.

VVed etablering av boligformål er det behov for skjerming av de store vinduene i 1. etasje ut mot gate. Skjerming er løst med et spesialtilpasset møbel i eik på innsiden av glasspartiene. Møbelet omfatter en sittebenk med integrerte skyveelementer. Benken har i tillegg plass for oppbevaring og en integrert ovnsløsning. Skyveelementene består av rammer med spiler, som kan gi mulighet for ulike grader av skjerming. Løsningen er utarbeidet i samarbeid med Nidarvoll trevare AS.

stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_01


stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_04stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_02
stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_03
stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_detaljer_detaljtegning_losning_karm_snitt
stolavs_st_olavs_gate_trondheim_trehus_tradisjonsrik_bygaard_rehabilitering_tilbakefoering_leilighet_skjerming_planer_plantegning_plan-tegninger