SOLBYGGET

Byggherre:
NTNU / SINTEFF
Byggeår:
0000
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Kjetil Nordø
Forslag til utforming av nytt laboratoriebygg på Gløshaugen for NTNU og SINTEF, som fikk førsteplass i en begrenset arkitektkonkurranse i 2008. Bygget skal huse laboratorier og undervisningsfunksjoner for solcellerelatert forskning. Bygget er omsluttet av et teknisk grid for utprøving av solceller og andre energisparende tiltak, og som samtidig definerer byggets arkitektoniske framtoning. Bygningskroppen disponeres friere bak gridet. Ei indre kule bryter formen og er med på å gi bygget sin identitet som solforskningssenter. 

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_forsteplass_arkitektkonkurranse_fasade_gateplan
Fasaden sett fra gateplan

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_forsteplass_konkurranse_fugleperspektiv_kvartalet_tak_bygg
Oversiktsperspektiv av bygget og dets omgivelser

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_interiorskisse_kommunikasjons_gang_hall_trapper
Skisseillustrasjon fra kommunikasjonssnittet midt i bygningen

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_interior_kantine_spisested_spis_servering
Kantine med spiseområde

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_interior_auditorium_undervisning_undervisningsrom
Undervisningsauditorium

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_snitt
Snittegning

arkitektur_torndheim_forslag_utforming_laboratoriebygg_gloshaugen_ntnu_sintef_plan
Planløsning

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS