Sluppenveien 6

Byggherre:
Kjeldsberg Eiendom
Byggeår:
2016-2017
Medarbeidere:
Heidi K. Hynne.
Sluppenveien 6, er et næringsbygg liggende på en liten høyde på Sluppen med utsikt mot byens sentrum i nord og Heimdal mot sør.

Kjeldberg Eiendom, eier av huset, tok kontakt med Bergersen Arkitekter da en av deres egne avdelinger trengte mer areal skulle flytte internt i huset. De aktuelle lokalene var typiske for sin tid, med lyst grått vinylgulv, lyse vegger og systemvegger glass og lyst tre. Lokalene opplevdes som monotone, sterile og dårlig utnyttet, med mye gangareal. Oppdraget til Bergersen var å skape nye, moderne, inspirernde og fleksible lokaler som tok hensyn til avdelingens behov og som ga rom for interne endringer og vekst. Alle vegger, bortsett fra veggene rundt sentrale tekniske rom og våtrom i kjernen av etasjen, ble revet og ny planløsning utformet.

Kunden hadde ønsker om mest mulig landskap for sine ansatte, med unntak av noen avdelinger som trengte mer ro og derfor fikk egne mindre kontorlandskap, skjermet fra resten av landskapet. Mens det åpne landskapet ble lagt ut mot vindusrekka og dagslyset, ble den sosiale sofasonen, kopi & print og spisedelen lagt i kjernen av lokalet. Den tidligere massive og tette kjernen fikk tvergjennomganger i form av dempede røde” tunneler ” som i tillegg til å være dekorative og et uventede innslag i arealene, også bidro til bedre gjennomlys, kommunikasjon og logistikk i etasjen. Nisjene i gult, Kjeldsbergs farge, fikk funksjoner som stillesone og bibliotek. Kontorlandskapene mot ytterveggen ble avdelt i passende store grupper ved hjelp av små stillerom. Fargene i prosjektet ble brukt bevisst for å skille de forskjellige sonene fra hverandre. De røde”tunnelene” er aktive fellessoner, mens de gule nisjene er arealer for mer stillhet. Generelle vegger ble malt i nøytrale lyse farger, mens veggene i fellesarealene og møblene i disse, konsekvent fikk mer farge. Gulvene fikk moderne, lavtbyggende teppeflis som bidrar til å gi lunhet og god akustikk i lokalene.

Møbler sittemøbler sittegruppe sittekrok sosial sone

Sosial sone og ventesone.

 

Møterom grupperom møtelokale møtelokaler

Moderne møterom

 

Kildesortering avfallssortering avfallshåntering

Kildesorteringsstasjon

 

Spiserom kantine kantinerom kantinelokaler

Spiseområde

 

Sosial sone soffagruppe sittegruppe kosekrok kontormiljø

Sittegruppe og møbler i en sosial sone, midt i et kontormiljø

 

Møbeldesign bokhylle kontorlokale

Spesialdesignet stedstilpasset møbel

 

 

Kontorlokaler kontormiljø møbleringsplan møbelplan

Plantegning kontormiljø

 

 

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS