OMSORGSBOLIGER – JARLEVEIEN 10

Byggherre:
Trondheim Eiendom
Byggeår:
2015-2017
Medarbeidere:
Rita Morken, Gunnar Stenberg,
Marianne Sørstrøm, Heidi K. Hynne.
Jarleveien 10 er et kommunalt bo- og tjenestetilbud for rusavhengige. 

Bygget rommer 44 boenheter, fellesareal for beboerne og areal til personalet som yter tjenester der. Bygget er utformet med to fløyer med henholdsvis 4 og 6 etasjer over terreng. Leilighetene fordeler seg på tre leilighetstyper, på ca 20, 32 og 42 m2. Hoveddeler av bærekonstruksjonen for bygget er i massivtre, og deler av massivtre i vegger er eksponert i fellesarealer og boliger. Fasadekledning i tre er gjennomimpregnert tre fra Superwood. Trapperommene har en fasadekledning av perforert aluminium, og er en del av byggets kunstneriske utsmykning, utført av kunstnerne Beret Aksnes og Vegar Moen. Innvendig er fellesarealer utsmykket av en rekke kunstnere.


Fasade mot Jarleveien.

Foto: Vegar Moen.

 


Fasade mot bakgård i Nord.

Foto: Vegar Moen.

 


Rømningstrapper med kunstnerisk utforming.

Foto: Vegar Moen.

To bilder fra fellesområdene, og to bilder fra en av boenhetene.

Foto (de fire nederste): Bergersen Arkitekter AS