OMBYGGING ENEBOLIG PEDERSEN

Byggherre:
Privat
Byggeår:
1937
Medarbeidere:
Ingvild Kjær, Heidi Hynne
Antikvarisk rehabilitering og oppgradering av eksisterende enebolig fra 1937, med forslag til ombygging av eksisterende tilbygg fra 1983. Hovedgrepet består i å åpne opp boligen mer for å få inn mer lys, vende om på planløsning for å oppnå bedre funksjonalitet og bedre dagslysforhold.

arkitektur_trondheim_bolig_arkitekt_sverre_pedersen_rehabilitering_oppgradering_ombygging_eksisterende_tilbygg_boligen
Foto av eksisterende bolig

arkitektur_trondheim_bolig_arkitekt_sverre_pedersen_rehabilitering_oppgradering_ombygging_eksisterende_bolighus_paabygg_perspektiv
3D perspektiv av ombyggingen

arkitektur_trondheim_bolig_arkitekt_sverre_pedersen_rehabilitering_oppgradering_ombygging_ny_fasade_tilbygget_paabygget_hus
Fasadetegning av ny løsning

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS