NYGATA 6

Byggherre:
Barga Eiendom AS
Byggeår:
2014
Medarbeidere:

Gunnar Stenberg, Bodil Angard Rian, Iver Berg Blomsøy
Ombygging av en av de karakteristiske trebryggene i Trondheim til boligformål. I rehabiliteringen av Nygata 6 har vi tatt særskilt hensyn til lik bokvalitet for samtlige leiligheter, med utsyn mot Nidelven som en viktig kvalitet. Alle leilighetene er av ulik størrelse og utforming og på grunn av store forskjeller i høyde og på grunn av konstruksjonprinsipp og bæreretning i hver etasje. Etter ombyggingen består brygga av åtte leiligheter, hvor sju av åtte er gjennomgående leiligheter. Størrelsene på leilighetene spenner fra 37,5 m2 til 135 m2. Det er gjennom prosjekteringen lagt vekt på å ta vare på bryggas opprinnelige karakter og tydeliggjøre denne ved synliggjøre det eksisterende tømmerbyggeriet.

arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_eksterior_nidevlen_fasade_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_6

Eksteriør – Fra Nidelven

arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_interior_nidevlen_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_OCOC_JK_Orvik

Interiør – Mot vest


arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_interior_nidevlen_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_OCOC_JK_OrvikInteriør


arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_interior_nidevlen_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_OCOC_JK_Orvik
Interiør

 

arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_interior_nidevlen_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_OCOC_JK_OrvikInteriør – Utsyn og lys fra øst og vest


arkitektur_bergersen_ombygging_rehabilitering_trondheim_interior_nidevlen_brygge_pakkhus_bakklandet_nygata_OCOC_JK_OrvikInteriør – Stue og kjøkken mot Nidelven

Foto: Bergersen Arkitekter AS & OCOC v JK Orvik