NTNU «FLYSTRIPA»

Byggherre:
NTNU Eiendom og drift
Byggeår:
2010 – 2011
Medarbeidere:
Bodil Angard Rian, Astrid Nordmark Dahl,
Heidi K. Hynne, Maren Storihle Ødegård
NTNU ”Flystripa” – Sentralbygg 1 og 2 fellesareal i plan 1, Gløshaugen i Trondheim.

I forbindelse med NTNU sitt 100-årsjubileum ble “Flystripa” på Gløshaugen oppgradert i 2011. Prosjektet omfatter “Flystripa”/ korridoren som går langs hele 1.etasje i Sentralbygget på Gløshaugen. Prosjektet var også viktig for å oppgradere brannsikkerheten i sentralbygget og forbedre utforming med hensyn på universell utforming. I henhold til verneplanen er det viktig å bevare “Flystripas” hovedstruktur og rommets karakter. Autentiske elementer, som søyler i stucco lustro og de gamle runde lysarmaturene ble restaurert og bevart.

Situasjonen før ombyggingen var preget av mye visuell støy og hinder langs og på stripa i form av sprinkler, plakater, skjermer, postkasser, søppeldunker, bukker og ulike salgsbord. Siderom benyttet til garderobeskap ble frigitt til annen bruk. Hovedformålet ble derfor å rydde opp i ulike soner og skape ulike oppholdsarealer for studentene.

Studentene hadde tidligere ingen plasser å oppholde seg mellom forelesningene på ”Flystripa”, og det er et stort behov for både oppholds- og arbeidsplasser. Midtstripa er 5,5 m bred. Det er her laget et multifunksjonsmøbel, en “midtstripe” som kan inneholde alt man trenger for å formidle informasjon; Plakater, magasiner, skjermer, postkasser, vannposter o.l. Denne skaper ulike soner og avlaster de overfylte sideveggene. Kantina kalt ”Hangaren” i sørenden av stripa ble oppgradert med tre nye rømningsveier innsatt i eksisterende vindusfelt – i sør og vest – med tilhørende trapper og ramper utvendig.

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_01
Interiørdetaljer

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_02
Interiørdetaljer

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_03
Interiørdetaljer

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_04
Interiørdetaljer

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_05
Kommunikasjonsareal

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_06
Sitteområde og gulvdetaljer

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_07
Detaljtegning – møbel

interior_stripa_ntnu_sentralbygg_i_trondheim_ombygging_spesialtegnede_møbler_gulv_07
Plan

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS