NEDRE MØLLENBERG GATE 88 – Renovering, ombygging og tilbygg – bakgårdsbygning

Byggherre:
Zolen & Månen
Byggeår:
2019
Medarbeidere:
Marianne L. Sørstrøm.
Bebyggelsen på Nedre Møllenberg karakteriseres av to og to bygårder i tre som ligger vegg i vegg langs gatene. I området rundt Nedre Møllenberggate 88 er trehusene byttet ut med murgårder som ligger flere ved siden av hverandre, vegg i vegg. Murgårdene ligger langs gata og skaper en kvartalsstruktur med en sentral felles bakgård.

I bakgården i Nedre Møllenberggate 88 og 86 finnes en bakgårdsbygning i tegl oppdelt i to bruksenheter. De to enhetene tilhører de to nevnte adressene, og er adskilt av en brann- og bærevegg i eiendomsgrensa. Adkomsten til bakgårdsbygget er gjennom portrom og gårdsrom.

I nyere tid har bakgårdsbygget i Nedre Møllenberggate 88 vært benyttet til brygghus/uthus, men pga av god romhøyde og store vinduer som gir godt lysinnslipp, er det sannsynlig at bygget opprinnelig var bygget som bolig – feks for tjenestefolk. Bygget har antikvarisk klassifisering C.

På grunn av de bokvalitetene som bygningsvolumet inneholder, ble det aktuelt å søke om rammetillatelse for omgjøring fra uthus til bolig. Dette innebar utvendig tilbakeføring til originalt utseende, og innvendig ombygging til bolig med moderne standard. Det er en liten bygning, og for å få plass til de fasilitetene som en moderne bolig krever, var det nødvendig å også søke om et lite tilbygg. Dette på tross av at man visste at ombyggingen og tilbakeføringen kom til å være krevende. Naboenheten på naboeiendommen skulle bestå, men ikke gjøres noe med, og man hadde antikvariske hensyn å ivareta.

Boligens fotavtrykk er 5,4m x 4,6m, og den har to etasjer. Huset har pulttak med laveste side mot bakgården og frontfasaden. Boligen har to fasader mot det fri, hvorav frontfasaden er den som opprinnelig hadde vinduer og inngangsdør. Denne er beholdt. I tillegg har bygget fått ny fasade mot øst. Boligen har en tett bakvegg mot Innherredsveien 49 og tett sidevegg mot tilsvarende enhet i Nedre Møllenberggate 86.

Bygget hadde et tilbygg opprinnelig, og det nye tilbyggets fotavtrykk tilsvarer det gamle. Tilbygget er en etasje høyt og har terrasse på taket. På takterrassen finnes også en bod med skrått tak. Bodens takform refererer til takformen på andre tilsvarende bygninger i området. Utover dette har tilbygget fått en moderne utforming med knapp detaljering som gjør at tilbygget tydelig står frem som noe som er bygget i vår tid, og skaper en kontrast til det opprinnelige bygget. Tilbygget rommer et nytt bad, med vindu ut fra badet.

Foran boligen er det opprettet en forplass. Forplassen er nedsenket ift nivået i bakgården slik at den er på plan med 1.etg. Nedsenkingen gjør også at forplassen oppfattes som en privat uteplass for boligen i bakgårdsbygget. Inngangen er beholdt der den alltid har vært, og man kommer inn i et åpent rom som inneholder kjøkken og opphold, trapp opp til 2.etg., og utgang til bad i det nye tilbygget. Trappa opp til andre etasje legges hovedsakelig langs bakveggen, og denne er åpen hele veien langs bakveggen og opp til taket. Kjøkken er spesialbygd inn under trapp slik at trapp og kjøkken er i samme bygningselement. Kjøkkenet er plassert slik at det er naturlig å plassere stuemøblement i forbindelse med vinduet. På vei opp i 2.etg. går man opp langs en veggskive som går helt opp til taket. Dette forsterker følelsen av det langsmale og høye trapperommet. På toppen kommer man inn i et forrom med garderobe, og man kan gå derfra inn i soverommet, og ut på takterrassen. Det har vært viktig å jobbe med så få rominndelinger som mulig for å skape gode rom å være i. Både soverom i 2.etg. og oppholdsrom i 1.etg. får gode lysforhold, og opplevelsen av at det er luftig, pga den valgte planløsningen.


Det ferdigrenoverte og ombygde bakgårdsbygget. (Foto: EM1 avd Trondheim)

 


Bakgråden i Nedre Møllenberg gate 88. (Foto: EM1 avd Trondheim)

 


By night. (Foto: EM1 avd Trondheim)

 


Balkongen i 2.etasje og uteområdet utenfor 1.etasje. (Foto: EM1 avd Trondheim)

 


Badet i det «nye huset». (Foto: EM1 avd Trondheim)

 


NY fasade.


Planløsninger

 


Før renovering og ombygging.


Før renovering og ombygging.

 

 

 

Foto og tegninger (om ikke annet er nevnt): Bergersen Arkitekter AS