MIDTBYEN BARNEHAGE

Byggherre:
Trondhjems Asylselskap
Byggeår:
2004-2010
Medarbeidere:
Astrid Nordmark Dahl,
Ingvild Kjær
Rehabilitering, innvendig og teknisk oppgradering av Elvegata 1B med ny planløsning og interiør for Midtbyen barnehage. Bygget ble opprinnelig oppført som bolighus tegnet av ark. Albertsen i 1916. Huset er utført i jugendstil, med stilistiske særtrekk fremdeles inntakt. Det er foretatt totaloppgradering. Vinduer, innvendige overflater mm er restaurert på husets premisser, det er tegnet tilpassede spesialløsninger for å etterkomme krav ift bruken. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med antikvariske myndigheter, deler av prosjektet ble støttet av Norsk Kulturminnefond. All innvendig dekor er restaurert, ved Geir Magnussen. Utearealet ferdigstilt i 2010 ved Pan Landskap/Løvetanna Landskap. Sovebod av Bergersen Arkitekter.

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_jugendstil_detaljer_interior_interiordetaljer
Opprinnelige interiørdetaljer

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_gammel_trapp_dor_gammelt_vindu
Opprinnelige interiørdetaljer

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_nye_planlosninger
Ny planløsning

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_nye_planlosningen
Ny planløsning

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_gamle_tverrsnittet_boligen
Eldre snitt-tegning

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_eldre_plantegning_av_boligen_forste_andre_etasje
De gamle plantegnigene

arkitektur_trondheim_midtbyen_barnehage_rehabilitering_oppgradering_elvegata_1_b_eldre_plantegninger_fra_boligen_kjeller_loft
De gamle plantegnigene

Foto og plantegninger: Bergersen Arkitekter AS ( Plantegninger 1916: arkitekt Albertsen )