VESTRE ROSTEN 80, 84, 86

2016-09-08-kunngjoringsannonse_varsel_om_oppstart_planarbeid_vestre_rosten_80_84_86

Vestre Rosten 80 (gnr/bnr: 315/374) 84 (gnr/bnr: 315/372), og 86 (gnr/bnr: 316/487)

Kunngjøring av igangsetting av arbeid med reguleringsplan / utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Vestre Rosten 80, 84 og 86. Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommene innenfor formålene kontor/ tjenesteyting og overnatting. Tiltakshaver er 3T eiendom AS. Det skal utredes et konsept hvor det legges til rette for 3T´s virksomhet innenfor helse og rehabilitering, kombinert med formål overnatting. Trondheim kommune har i brev av 20.05.2014 avgjort at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning. Det kunngjøres med dette offentlig utleggelse og høring av planprogram. Innspill til planarbeidet sendes pr. post eller e-post til:

Bergersen arkitekter AS
Pb.2682 Sentrum
7415 Trondheim
post(a)bergersenarkitekter.no
Tlf 73805830

LAST NED FULLSTENDIG PLANPROGRAM HER:

DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING – PLANPROGRAM (PDF)

PUBLISERT 10.09.2016 | FRIST FOR INNSPILL 24.10.2016

vestre_rosten_80_84_86