KJØPMANNSGATA 37

Byggherre:
Devle Eiendom AS / Njord Eiendom AS
Byggeår:
2005
Medarbeidere:
Elisabeth Kahrs, Gunnar Stenberg,
Astrid Nordmark Dahl
Ombygging av en av de karakteristiske trebryggene i Trondheim til kontorformål. Utgangspunktet for rehabiliteringen var å ta vare på så mye som mulig av bryggas opprinnelige karakter og tydeliggjøre denne ved at det ble benyttet stål og glass som kontrast til det eksisterende tømmerbyggeriet. Grunnet lave etasjehøyder ble det gjort flere grep: Senking av enkelte dekker ved at sekundærbæring ble sluppet ned mellom hoveddragere, sammenslåing av etasjer og passasjer gjennom hoveddragere ved å erstatte med stålbuer.

arkitektur_trondheim_trebryggene_ombygging_rehabilitering_trebrygge_kontor_kontorbygg_interior_resepsjon
Resepsjon i restaurert brygge

arkitektur_trondheim_trebryggene_ombygging_rehabilitering_trebrygge_kontor_kontorbygg_interior_informasjon_ovenfra
Resepsjonsområdet sett fra andre etasje

arkitektur_trondheim_trebryggene_ombygging_rehabilitering_trebrygge_kontor_kontorbygg_interior_moterom_motebord_trapper_trapperom
Møterom og kommunikasjonsåre / trappeløp

arkitektur_trondheim_trebryggene_ombygging_rehabilitering_trebrygge_kontor_kontorbygg_interior_bygg_bygning_bygningsstruktur_konstruksjon
Konstruksjonsløsninger og interiørdetaljer

arkitektur_trondheim_trebryggene_ombygging_rehabilitering_trebrygge_kontor_kontorbygg_interior_kontorer_utsikt_over_kanalen
Kontorløsning med utsikt mot Nidelven

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS