JULEHELSING | JULEHILSEN | CHRISTMAS GREETINGS | 2014

 

NYNORSK

Ei uneleg og hugheil jolehøgtid ynskjast dykk alle!

Måtte påfølgjande romhelg verte fyld med hugnad,
i trivnad og friskleik, med framifrå traktement.

Som frampeik vil vi nemne at Bergersen Arkitekter AS jubilera 60 komande år.

 


 

RIKSMÅL

En koselig og bekymringsløs jul ønskes dere alle!

Måtte påfølgende romjul bli fylt med glede,
i trivsel og god helse, med nydelig bevertning.

Som frempek vil vi nevne at Bergersen Arkitekter fyller 60 år, neste år.

 


 

ENGLISH

We wish you all a beautiful christmas time!

May the holidays be filled with joy,
in wellbeing and good health, with lovely food and refreshments.

We look forward to celebrate our 60 years anniversary in 2015.

 


 

Grunna ansettelse av ein nynorskbrukar ved kontoret vert årets julekort skriven på nynorsk, då vi freista å auke nynorskbruken opp mot statskrava på 25%.
Det kan yttelegare påpeikast at Trondheims-illustrasjonane påteikna årets kort har vorte formgjeven av ovannemde, då vi har stor omsut for byen vår. ♥

 

juletrepynt