«BRUNKVARTALET» – KONGENS GATE 10-14A

Byggherre:
F Brun Eiendom AS
Byggeår:
Fase 1: 2001-2004/Fase 2: 2009-2014
Medarbeidere:
Ingvild Edelsteen Kjær, Bodil Angard Rian, Iver Berg Blomsøy, Gunnar Stenberg, Svein Øvsthus
Prosjektet omfatter ombygging av tre bygårder i Kongens gate 10,12 og 14a, oppført i tidsrommet mellom ca.1760-1840.

Eksisterende bygg har vært gjenstand for endringer i flere omganger for å tilpasse bygningsmassen til ulike formål. Eksisterende bakgårdsbebyggelse er registrert å være av nyere dato enn hovedgårdene mot Kongens gate. Bakgårdsfløyen i Kongens gate 14a er den nyeste, oppført i 1930. Eksisterende bygningsmasse er av antikvarisk verdi, og eiendommene ligger inne i det som Riksantikvaren har definert som byens fornminneområde. Prosjektet er oppdelt i to faser, og ble ble igangsatt med bakgrunn i behov for teknisk oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Første fase omfattet Kongens gate 10 og 12. Eksisterende bakgårdsrom ble innlemmet som en del av ny layout for bokhandelen, samt at man fikk utnyttet deler av eksisterende bakgårdsfløyer til bruk som areal for bokhandelen.

Fase 2 innebar ombygging av Kongens gate 12 og 14a for to nye leietakere. Den største av bakgårdene, som tidligere ble brukt som utvendig lager for bokhandelen, ble innlemmet i prosjektet ved at det ble oppført et nybygg med to etasjer og takterrasse. Nybygget binder sammen de ulike nivåene i Kongens gate 12 og 14a. De ulike nivåene i bygningsmassen er gjort tilgjengelige ved en sentralt plassert heis og trapp. Rullestolbrukere når i hovedsak alle nivåer med heis. Eksisterende åpninger i byggene kopler nytt og gammelt sammen. Siktlinjer og åpninger mellom byggene gir gode og lyse arealer, og planløsningen har muliggjort en god utnyttelse av alle etasjer til butikk og kafé.

Lokalene i Kongens gate 10, 12 og 14a inneholder i dag lokaler for tre ulike leietakere og brukes som kafé, butikk og bokhandel. Det er installert heis som gjør arealene tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelse. Bygningsmassen er teknisk oppgradert til dagens standard i den grad det har latt seg gjøre, og med nytt ventilasjonsanlegg og heldekkende brannalarmanlegg og sprinkling av bygningsmassen. Byggene utgjør en viktig del av fasaderekken mot Kongens gate, og utgjør en betydelig del av et gammelt kvartal i Midtbyen. Det har vært viktig å forsøke bevare autentiske deler av eksisterende bygningsmasse, og samtidig tilpasse til ny bruk. Utfordringene i prosjektet har i tillegg vært å få til en oppgradering av bygningsmassen til dagens standard, og samtidig få til en god logistikk og utnyttelse i prosjektet for leietakere. Prosjektet er gjennomført i godt samspill med kommunale myndigheter, byantikvaren og Riksantikvaren/ NIKU i forbindelse med graving i bakgårdene.

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimBrunkvartalet ligger i Kongens gate, mellom torget og Nordre gate.
 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimFørste fase var en rehabilitering av den tradisjonsrike bygårdene til Bruns bokhandel (Brunhjørnet), idag ARK Bruns.
 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimBakgården i Kongens gate 10 ble innlemmet som en del av bokhandelen.
 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, Trondheim 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimFra kaféen i Kongens gate 12 ser man inn i bokhandelen. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimOriginale åpninger i konstruksjonen er ivaretatt, og det originale skifergulvet ble supplert med ny stein. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimOvergang mellom kafélokalet i tidligere bakgård med gløtt ut gjennom Høyer til Kongens gate. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimOriginale åpninger, i den gamle fasaden, er opprettholdt. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, Trondheim 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimInteriør fra Høyer med gløtt mot den tidligere bakgården. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimHeisen ble plassert sentralt i prosjektet for å binde sammen de ulike nivåene i den nye layouten. 

Bergersen Arkitekter AS - Architecture and interior design, Norway, TrondheimDen originale kjelleren ble tatt i bruk som butikklokale. 

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS