HERMAN KRAGS VEG – Renovering og ombygging av studentboliger

Byggherre:
Sit Studentsamskipnaden
i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Byggeår:
2019-2022
Medarbeidere:
Iver Berg Blomsøy, Heidi K. Hynne,
Jan-Kristian Orvik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se omtale fra den
gang byggene var nye:
Byggekunst Nr 7 1967

Prosjektet omfatter restaurering og rehabilitering av 11 eksisterende studentblokker med totalt 132 leiligheter i Herman Krags veg. Dette er den eldste delen av Moholt studentby, tegnet av Herman Krag arkitektkontor i 1965, og er en enhetlig teglbebyggelse som består av tilnærmet kubiske blokker. Med høy arkitektonisk kvalitet og genialt utforming representerte disse studentblokkene en moderne studentsamskipnad på 1960-tallet.

Rehabilitering inkluderer endret planløsning fra 2-roms til 3-roms leiligheter, samt oppføring av åtte nye sykkelboder. Hver leilighet er tiltenkt en familie på inntil fire personer. Bakgrunnen for arkitektens oppgave er etterspørselen etter familieleiligheter på Moholt studentby. Hver leilighet er utformet med et foreldrerom og et barnerom, men kan også benyttes som en dublett for to studenter. Utformingen av soverommene er tilpasset deretter. Total areal etter ferdigstillelse: ca. 6700 m2.

Moholt studentby ligger innenfor hensynssone, og prosjektet ble gjort i tett samarbeid med byantikvar. Prosjektet består av arkitekt- og interiørarkitekttjenester gjennom hele prosessen – fra skisseprosjekt, søknad og til ferdig prosjekt. Viktige kriterier i prosjektet var gode materialer med lite vedlikeholdsbehov, god utnyttelse av eksisterende arealer og trivelige studentboliger. Som resultat har arkitekturen på Moholt Studentby fått funksjonell og ny innmat.

Arkitektens oppgave var å tegne en planløsning med større romfølelse i alle rom og bedre flyt mellom rommene. Fra før av besto boligen av en lang og smal gang, som nå er borte. Arealet i boligen er sparsom, og alle arealer er nøye gjennomtenkt. Fra ny og utvidet entré kommer man inn til kjøkken og oppholdsrom. Videre inn i boligen er de mer private rommene med soverom, walk-in-closet, bad og badstu. Fra opprinnelig plan er ny planløsning endevendt helt for å oppnå byggherres behov, og arkitektens visjon om kvalitetsfylte rom og større opplevd areal.

Oppdraget bestod av arkitekttjenester til planløsning, møbelplassering, farger på alle overflater og smarte valg som gir høy kvalitet.


Moholt Studentby, av Herman Krag, stod ferdig i 1964, og er i dag en del av en større studentby, hvor de originale blokkene den dag i dag fortsatt er i bruk i henhold til formålet. (Foto: Byggekunst Nr 7 1967)


Dagens studentbyområde på Moholt, 2020 (Foto: Sit)


En av de 12 berørte studentblokkene.


Nyrenovert – her fra entréen. (Foto: Sits megler)


Nytt kjøkken, i slisse for å skape en egen kjøkkensone i det felles oppholdsrommet / stuen. (Foto: Sits megler)


Det nye felles oppholdsrommet. (Foto: Sits megler)


Ny plan – hvor alle boenhetene gikk fra å være 2-roms til 3-roms leligheter.


Slik det var før ombygging og renovering.

 

Foto og tegninger (om ikke annet er nevnt): Bergersen Arkitekter AS