HANGAREN – HAAKON VII’S GATE 27/27B

REGULERING

Oppdragsgiver:
Hangaren Lade A/S
Eier:
Coop Norge Eiendom AS (p.d.d. 2015)
Årstall:
2012
Medarbeidere:
Gunnar Stenberg, Ingvild Edelsteen Kjær,
Bodil Angard Rian, Elisabeth Kahrs

Hangaren Lade

Reguleringsplan for Haakon VII gate 27 og 27b, gnr./bnr. 412/271 og 272 Hangaren Lade godkjent i Bystyret i Trondheim 24.05.2012. Eiendommen er regulert til formål forretning (120) og Forretning og kontor (920).

Hensikten med planarbeidet var å utvikle eiendommen gjennom å bevare eksisterende flyhangar, men samtidig legge til rette for ny bruk av eiendommen gjennom nybygg og skånsom ombygging av eksisterende verneverdige hangarbygning.

Eiendommen Haakon VII gate 27 og 27b ligger sentralt på Lade i Trondheim. Eiendommen ligger mot rundkjøringen som forbinder to viktige hovedveger; Haakon VII gate og Bromstadvegens forlengelse. Denne eiendommen danner sammen med naboeiendommen, en overgang til landskapsvernområdet på Rotvoll mot øst.

På eiendommens sørlige del står det en flyhangar som ble oppført under 2. Verdenskrig, og eiendommen var opprinnelig en del av flyplassen på Lade. Hangaren er oppført i tre og betong, og har i dag tilbygg mot sør og nord som er forutsatt revet og erstattet med nye tilbygg. Hangaren er både historisk, arkitektonisk og konstruktivt et unikt bygg i Trondheim med sine store bærende betongbuer, flotte fagverks-dragere i tre og hovedfasade med 8 meter høye porter under en 5 meter høy glassvegg. Takkonstruksjon består av innvendige fagverksdragere i tre på mellom 4-6 meter i høyden, og et spenn på ca. 36 meter.

Godkjent reguleringsplan forutsetter et nybygg (F1) mot Haakon VII gate, og reguleringsplanen forutsetter en åpen plass mellom nybygget og Hangaren med tilbygg. Tilbygg mot nord (F2) ligger som en avgrensning mot plassen foran Hangaren, og er regulert med cote +48,0 og tilbygg mot sør (F3) ligger godt eksponert fra Bromstadvegens forlengelse og rundkjøringen ved Sirkus shopping, og er regulert med cote +48,0. Dette muliggjør 2 etasjer i nybyggene. Hangaren (F4) har en brutto grunnflate på ca. 4400m2 har topp cote+55,2 og vil være det høyeste bygget innenfor planområdet.

 

reguleringsplan_trondheim_kommune_lade_hangaren_haakon_viis_gate_27_27b_kart

reguleringsplan_trondheim_kommune_lade_hangaren_haakon_viis_gate_27_27b_flyfoto
Området sett ifra nord.

reguleringsplan_trondheim_kommune_lade_hangaren_haakon_viis_gate_27_27b_flyhangar
Hangaren.

reguleringsplan_trondheim_kommune_lade_hangaren_haakon_viis_gate_27_27b_detaljer
Original konstruksjonsdetalj fra interiøret.

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS