FYLKESMANNSBOLIGERN – ELVEGATA 17 | NTNU

Byggherre:
NTNU Eiendom
Restaureringperiode:
2012-2016
Medarbeidere:
Bodil Angard Rian, Heidi K. Hynne.

Fylkesmannsboligen i Trondheim – restaurering og rehabilitering av tidligere embetsmannbolig oppført i 1915

Prosjektet omfattet restaurering og rehabilitering av praktboligen som fra 1915 til 1950 fungerte som bolig og kontor for fylkesmannen. Bygningen har verneklasse 1, og prosjekteringen ble gjort i tett samarbeid med riksantikvaren. Målet var å sette bygningen i en tidsriktig stand iht byggeår, men samtidig skape et funksjonelt og praktisk kontor- og representasjonsbygg for huseier NTNU. NTNU sin visjon var vern gjennom bruk, fremfor en mer museal tilbakeføring og restaurering ut over generell slitasje, manglet bygget egnet ventilasjon, hadde dårlig akustikk og var ikke universelt utformet iht dagens krav.Fokuset på å få skjult de tekniske føringene medførte et tett og godt samarbeidet de tekniske fagene. Eksisterende hulrom ble kreativt utnyttet som føringsveier og bidro til skjult anlegg både for strøm og ventilasjon. Kravet om universell utforming medførte et krav om heis og ny inngangstrapp med rampe. Planløsningen ble, etter riksantikvarens ønske, endret minst mulig. For å bedre kommunikasjonen i bygningen ble hovedtrappen forlenget opp til øvre etasje, og en løfteplattform installert. Gjennom tett dialog med riksantikvaren fant vi blant annet plass til et toalett pr etasje og et storkjøkken i tilknytning til stuene.Alle overflater i bygningen ble oppgradert. Farger og materialer ble valgt med tanke på det opprinnelige byggeåret. Himlinger i alle møterom fikk akustisk himlingstype anbefalt av riksantikvar. Stuene fikk tidsriktige håndmalte tapeter.


Fylkesmannsboligen. 
 


Fasade mot gaten med den nye rampen, trappen, og uteområde. 
 


Møterom I – mot Nidelven 
 


Møterom I – mot inngangshall 
 


Spisestuen 
 


Vindfang og trappetårn  
 


Oppgradering av original trapp, og tablering av heis.  
 


Eksisterende inngangsnisje i 2.etg, og eksisterende trapperom utvidet med ny trapp opp til 3.etasje.  
 


Den nye heisen og trappen går nå fra kjeller og helt opp til 3.etasje.  
 


Kontorplass med sittegruppe i tårnrommet.  
 


Nytt, moderne industrikjøkken.  
 


Toalett og garderober.  
 


 

NY PLANLØSNING 1.ETASJE.  

 

DETALJTEGNING AV NY TRAPP OG RAMPE TIL HOVEDINNGANG  

 

DE ORIGINALE TEGNINGENE FRA 1913 AV OLAF NORDHAGEN  

Foto og nyere tegninger: Bergersen Arkitekter AS