FJORDGATA 78

Byggherre:
Fjordgata 78 AS ved Roar Moholdt
Byggeår:
2014/2015
Medarbeidere:
Bodil Angard Rian, Phuong Duong, Iver Berg Blomsøy
Ny brygge i Fjordgata 78.

Oppført på bakgrunn av utarbeidet reguleringsplan etter bryggebrannen i 2007, hvor tre brygger brant ned til grunnen. Den nye bryggen er utformet etter grammatikken til de gamle bryggene, og den gamle takformen er beholdt. Samtidig introduseres andre formater og elementer på en forsiktig måte. Dette gir brygga ett eget særpreg, samtidig som den føyer seg fint inn i den unisone ”tanngarden” som bryggerekka i Fjordgata utgjør, nettopp slik de gamle bryggene også gjør – hvor hver har sin ulike form og sitt uttrykk. Den nye funksjonen – bolig og næring, ikke lager – avspeiler seg i fasadeuttrykket.

I 2. etasje tom 5.etasje er det etablert leiligheter på hver side av et åpent gårdsrom. På denne måten slipper dagslys inn i kjernen av bygningskroppen, og leilighetene får tosidig belysning. Soverommene er hovedsakelig vendt mot gårdsrommet, stue mot Fjordgata og fjorden. Vinterhager med foldedører fungerer som balkonger de dagene man ønsker å åpne opp fasaden helt. I 1.etasje etableres næringslokaler med inngang fra Fjordgata, og nedsenket gulv mot Kanalen og fjorden. Kanalsmyget mot Fjordgata 80 skal etableres med rampe og det er planlagt kai foran alle de tre bryggene.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_06
Toppetasjen.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_05
Gårdsrommet.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_07
Formgitt for å bryte formen og gi en mer spennende plan, og gode lysforhold til leilighetene.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_08
Selv om gårdsrommet er begrenset i flate, tilføres mye lys ned og inn til området og leilighetene.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_01
Hagestuen gir lys til øvrige rom, og har en visuell åpenhet mellom rommene på hver side.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_02
Hagestuens flesibilitet og åpenhet kommer til sin rett i sommerhalvåret hvor den kan bli en del av stuen.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_03
Åpen og lys løsning fra fasade inn mot inngang fra gårdsrom.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_04
Kjøkken med utsikt til Byåsen i vest.

leiligheter_fjordgata_78_brygge_trondheim_sentrum_midtbyen_09
Fasaden er på plass, men ikke ferdigstilt – nye bilder fra prosjektet vil bli tilført ved ferdigstilling.

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS