E. C. DAHLS-KVARTALET | FASE 1 – SKISSEPROSJEKT

Byggherre:
E. C. Dahls Eiendom AS
Byggeår:
2009
Medarbeidere:
Ingvild Kjær, Svein Øvsthus,
Gunnar Stenberg
Mulighetsstudie | Prosjektet omfatter nytt bibliotek-, undervisnings- og kontorbygg. Teglgården i Sverres gate 15 foreslås bygget om og på. Det foreslås at den verneverdige bakgårdsbebyggelsen til teglgården rives. Nytt bygg i bakgården foreslås i én etasje og kjeller, og med en mindre del i fire etasjer. Hvelvkjeller i teglgården skal tas i bruk. Bakgården skal opparbeides til et grønt og attraktivt byrom, uten biler. Det er også planlagt at tak på nybygg skal kunne brukes som uteplass. Schnittlergården i Sverres gate 15 planlegges brukt til kontorer. Kjelbygget i E.C Dahls gate 2 planlegges brukt til kontor og undervisning.

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_fasade_gateplan
Fasade sett fra gateplan

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_ekserior_gateplan
Eksteriørskisse

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_skisse_gate_kveld_skumring
Situasjonsskisse kveld

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_situasjonsskisse_indre_rom
Illustrasjonsskisse av det indre rom

arkitektur_trondheim_campus_kalvskinnet_oversikt_omrade_kvartal
Oversiktsrendring av kvartalet

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS