Byarkitekt i Trondheim (1950-55) og grunnlegger av i dag byens eldste arkitektkontor (1955).

KNUT BERGERSEN
1915 – 2010

Knut Bergersen. Byarkitekt 1950-1955, Eget arkitektkontor fra 1955 - i dag byens eldste arkitektkontor.

Foto: Randi Bergersen

Knut Bergersen ble født i Sandnessjøen men familien hadde sit bosted i Trondheim. I 1935 begynte Bergersen sine arkitektstudier ved NTH. Han ble uteksaminert som arkitekt i 1940, for så å jobbe som assistent hos ark. Høye & Guldahl i Trondheim. I 1942 ble han privatpraktiserende arkitekt, samtidig som han jobbet ved Byggekunst på NTH fra 1942 til 1849, hvorav ett år som som vikar i professoratet. I 1950 fikk han stillingen byarkitekt i Trondheim, hvor han jobbet frem til 1955. Samme år startet han eget kontor; Knut Bergersen – Arkitekt M.N.A.L., som i dag er Bergersen Arkitekter AS. Kontoret har vært i kontinuerlig drift siden, og er i dag byens eldste arkitektkontor. Han har også vært formann i Trondheim Arkitektforening, Trondheim Brukskunstforening, K. N. A. Trondheim og SørTrøndelag avdeling, samt styremedlem i Trondheims Kunstforening.

Han ble engang spurt om sine interesser ¹, hvorpå han svarte: Hus og atter hus. Ellers skulle jeg ønske meg mere tid til å dyrke både penselen og klaveret, lese god skjønnlitteratur og kulturhistorie. Han ble påfølgende spurt; Fjernsynet er kommet, hve er deres mening om det? Hvor han vittig svarte; Televisjonen er ikke kommet til Trøndelag ennu, heldigvis. Jeg fristes til å sitere en Trønderskrøne: ltj hi æ sjet’n – og itj vill æ sjå’n.

Knut Bergersen har vært utførende arkitekt for blandt annet: Lerkendal stadion, Trondheim katedralskole, Fylkeshuset, Lademoen kapell og krematorim, Rørgården, boligområdene Skjæringen og Østmarka, Havne- og vassdragslaboratoriet, Geologisk Institutt og Elektroteknisk Institutt ved NTH, Rosenborg skole, Saupstad skole. Statens attføringsinstitutt på Lade, Bergens Privatbank (Trondheim), Sparebanken Midt-Norge, samt bankbygg i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mo i Rana og Stamsund. Han har tegnet en del i Steinkjer sentrum, bl.a. Nordbottengården, Berggården, Grandegården, Rygh-gården, Kirkegata 9, Kalv Arnesons gate 16 og Kristofer Uppdals gate 4. Han har også bidratt i bøker både som tekstforfatter og illustratør.

 

Knut Bergersen ved klaveret i 1939

 

Studentskisser fra Asylveiten 2, 1938

 

Forslag til nybygg for Bergens Privatbank januar 1956 Innviet 1958 etter tegninger av Knut Bergersen.

 

Modell av elektrobygget på NTH, mai 1960. Knut Bergersen var prosjekterende arkitekt.

 

Trondheim Katedralskole, Norges eldste skole. Knut Bergersen tegnet hele nordfløyen, med hovedinngang, som stod ferdig i 1962.

 

Fylkeshuset i Trondheim, eller Fylkets Hus som det het dengang, stod ferdig i 1969.

 

Statens attføringsinstitutt i Trondheim – stod ferdig på begynnelsen av 70-tallet.

 

Forslag til ny havneterminal – terminal for Hurtigruta – 1964

 

Tegning - maleri av alteret i Lademoen Kapell som stod ferdig i 1955

Tegning / maleri av alteret i Lademoen Kapell som stod ferdig i 1955.

 

Byarkitektens historie i Trondheim:
I 1914 fikk Trondheim en stadtsarkitekt, og hans virkeområder var kommunens byggesaker, boligsaker, tomtesalg, husleieinnkrevning, tilsyn og reparasjon av kommunens bygninger, og de lokale myndigheters tilknytning til privat utbygging. Stadsarkitekt er brukt som embedstittel frem til 1945. Stillingen ble nedlagt, til store protester i 1926, men ble opprettet på nytt etter krigen. Stillingen ble på nytt nedlagt da Knut Bergersen avsluttet sin stilling, og først i 2021 ble stillingen opprettet på ny. Byarkitekten vil ha sitt virke i tilknytning til byantikvarens kontor (ref. Trondheim Kommune).

Byarkitekter i Trondheim
* 1914-1920 Sverre Pedersen
* 1920-1926 August Albertsen
Stillingen ble nedlagt i 1926
* 1945-1947 Roar Tønseth
* 1947-1950 Haakon Bleken Sr.
* 1950-1955 Knut Bergersen
Stillingen ble nedlagt i 1955
* 2021-  Are Risto Øyasæter.

Mrk. kildene er uklar på hvilke årstall Tønset og Bleken var byarkitekt.

 

Kilder;
*¹ Studentene fra 1935 - Jubileumstidsskrift 1960
*² Trondheim Byleksikon (mrk. inneholder feil)
*³ Steinkjerleksikonet og Wikistrinda
*⁴ Trondheim kommunes nettsider
*⁵ Store Norske Leksikon

 

 

ØVRIGE TEGNINGER AV KNUT BERGERSEN:
Klikk på et bilde/en tegning, for å se det i fullskjerm. Dobbelklikk for å zoome.

Knut Bergersen vant sin første tegnekonkurranse i 1945. Arbeideravisens arkitektkonkurranse – folkehytte.

Egen bolig – 1957 – Fasader.

Egen enebolig – 1957 – Situasjon, planer, snitt, interiør og detaljer.

Lademoen kapell – Trondheim – Interiørtegning av alteret.

Lademoen kapell og krematorium – Trondheim

Lademoen kapell – Trondheim – 1955

Lademoen kapell – Trondheim – Inngangsport.

Lademoen kapell – Trondheim – Situasjonsplan.

Lademoen kapell – Trondheim – Uteområdet.

Fylkets Hus – Fasadedetaljer

Skisse av blokker i Elgeseter gate, fra 1958 – den gang trikken gikk forbi. (Kun èn blokk ble bygget)

Ny fasade og typografi, gateplan, Prinsens gate 23, Thorvald Wiigs Bakeri. (I dag revet til fordel for Trondheim Torg)

Interiørtegning – konferanserom og kontor.

Perspektivtegning av inngangsparti til en enebolig – 1963.

Perspektivskikkse av stueværelse – 1963 – Legg merke til hunden.

 

DU KAN SE MER OM HVA KONTORET DRIVER MED I DAG – PÅ VÅR INSTAGRAM