BRANNSTASJONEN – Trondheim Kunsthall og Litteraturhuset i Trondheim

Byggherre:
Brannstasjonen SMN AS
Byggeår:
2013 – 2016
Medarbeidere:
Iver Berg Blomsøy, Astrid Nordmark Dahl.
Den gamle brannstasjonen i Søndre gate, med adresse Kongens gate 2. Ferdigstilt i 1943 og 1947. Da den sto ferdig var bygningen det mest kostbare av sin tid, men gode og varige materialer. Med høy arkitektonisk kvalitet og som en del av det urbane bymiljøet har dette satt viktige rammevilkår for ny bruke og transformasjon.

Etter salget av den gamle brannstasjonen til Sparebank Midt-Norge ble det utlyst en arkitektkonkurranse for å transformere bygningen til kontorformål. Bergersen Arkitekter vant og gikk videre med å utvikle prosjektet. Vårt utgangspunkt var å gi nytt liv til brannstasjonen med nye funksjoner. Prosjekt omfatter renovering, ombygging og utvidelse, som ble ferdigstilt i 2016. Total areal etter ferdigstillelse: ca. 6500 m2. I dag huser bygningen kontorer, Trondheim Kunsthall, Sellanraa og Litteraturhuset i Trondheim:

Eksisterende bygg har kjeller og underetasje, og 6 etasjer fra gatenivå. Utvidelsen består av et tilbygg mot en lang og smal bakgård som er bygget opp fra 2. etg og opp til det som er 7. etasje i dag. Det har muliggjort flere nye forbindelser for å sikre rømning, universell utforming og heis. Prosjektet er prosjektert og sertifisert i henhold til BREEAM NOR (pass).

Eksisterende bygg har en kompleks oppbygning med mange nivåforskjeller. Rehabiliteringen med utvidelse har måttet hensynta å tilpasse seg antikvariske myndigheter, nytt gatenivå langs Søndre, tilkobling mot nabobebyggelse og universell utforming.

Transformasjonen er med fokus på gjenbruk av arealer til nye formål. Eksempelvis er de eksisterende tørketårnene for brannslanger benyttet som heissjakt. Brannmesteren sitt kontor i 2. etasje er behold med opprinnelige overflater og portåpningen mot gaten har fått foldedører som kan åpnes helt opp langs hele fasadelivet. Det er også bygget en forbindelse med eksisterende folkebibliotek som ligger på tomten ved siden av.

Prosjektet består av arkitekt- og interiørarkitekttjenester gjennom hele prosessen – fra konkurranse, samspill og til ferdig prosjekt. Som resultat har omgivelsene i toppen av Søndre gate blitt beriket av den nye ”Brannstasjonen”.

 

 

 

FØR OMBYGGINGEN

Fasaden før brannstasjonen ble utvidet sørover. (Fotograf: Schrøder , juli 1946)

 

Fasaden før ombyggingen. (Fotograf: Schrøder , oktober 1950)

 

Gymsalen som befant seg inne i bygningsmassen.

 

Fra rivearbeidet for å bygge de nye kontorlokalene.

Foto og tegninger: Bergersen Arkitekter AS