BOLIG LUND

Byggherre:
Frode og Bente Lund
Byggeår:
2012-2013
Medarbeidere:
Bodil Angard Rian,
Maren Ødegård,
Prosjektet omfatter ny enebolig i et etablert boligfelt. Viktige kriterier i prosjektet var gode materialer med lite vedlikeholdsbehov, god utnyttelse av tomt og utsiktsmuligheter i tre himmelretninger innenfor byggehøyder til gammel reguleringsplan, samt skjermede uteromsplasser. Bygget består av full sokkeletasje, hovedplan i 1. etasje samt noe mindre 2.etasje med takterrasser på to sider. Sentralaksen i bygget ligger i kjernen av planen langs rettløpstrappen som er transparent utformet, og daglys når godt inn til denne kjernen fra store glassflater i alle etasjer.