BERGERSEN ARKITEKTER TILDELT TRONDHEIM KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2018

Foto: Carl-Erik Eriksson

Bergersen Arkitekter AS og E.C. Dahls Eiendom AS ble tildelt Trondheim kommunes Byggeskikkpris 2018 for Lysholmbygget i E.C. Dahls-kvartalet. Byggeskikkprisen er en flott annerkjennelse av kontorets ønske om kontinuerlige å bidra til en positiv utvikling av byen vår, noe vi har en over 60-år lang tradisjon for. Vi er takknemlig for å ha fått prisen, og vil ta med oss det vi har lært av Lysholmbygget / E.C. Dahls-kvartalet inn i fremtidige prosjekter. Vi er også stolte av å havne i godt selskap av flotte arkitekturprosjekt som tidligere er tildelt prisen. I tillegg til oppdragsgiver E.C. Dahls Eiendom AS, vil vi også takke entrepenøren Skanska AS, og brukeren NTNU, for et svært godt samarbeid gjennom hele prosjektperioden. Vi håper prosjeket vil gi studenter og ansatte en god studie- og arbeidshverdag, samt en god ramme for sosial omgang for både de som tilhører bygget og de som er besøkende.

Les mer og se flere bilder av prosjektet her!

Heidi K. Hynne, Marianne Løbersli Sørstrøm, Bodil Angard Rian, Ingvild Edelsteen Kjær, Thov Ø. Sanden, var i den gamle rådhussalen i Trondheim for å motta prisen. De har vært involvert i prosjektet sammen med Gunnar Stenberg og Iver Berg blomsøy, som ikke hadde anledning til å delta på seremonien, og Svein Øvsthus som tidligere jobbet ved Bergersen Arkitekter AS.

Juryens begrunnelse:

I år velger juryen å gi byggeskikkprisen til et prosjekt som har vist evne til å løse en krevende oppgave med et stort romprogram som tilpasser seg i en historisk situasjon i Midtbyen, og som skaper et spennende møte mellom nytt og gammelt. Det har klart å tilføre nye arealer i et historisk kvartal uten å sprenge seg ut av skala, delvis ved å ta i bruk arealer under bakken og samtidig få inn dagslys på kreativt vis. Juryen gir samtidig en hedrende omtale til et prosjekt som har mye til felles med vinneren. Felles for begge prosjektene er videreføring av historie, gjenbruk og transformasjon. Begge prosjektene har skapt spennende rom inne og ute, gjennom å ta vare på gamle bygninger eller bygningsdeler, i kombinasjon med nytt.

Resultatet er steder med egen identitet, som gir noe ekstra til nærområdet sitt og byen. De har begge vist at ved å være innovativ, evne å lese konteksten, gå dypt ned i materien og jobbe iherdig i en kompleks situasjon, kan man skape forbilledlige prosjekter som er til stor inspirasjon, og som forsterker Trondheims egenart og byggeskikk. Utgangspunktet for vinneren av årets byggeskikkpris var et kvartal på Kalvskinnet bestående av ny og eldre arkitektur. Tidligere holdt E.C. Dahls bryggeri til her, og før det drev familien Lysholm akevittproduksjon på stedet. I senere tid har bygningene blitt brukt av HiST som campus for ingeniørutdanningen. I fusjonen med NTNU ble det avklart at lærerutdanningen skulle få sin campus her.

Vi vil gratulere E.C Dahls eiendom og Bergersen Arkitekter med årets byggeskikkpris for E.C Dahls-kvartalet, også kalt Lysholmbygget.

Grepet som er gjort viser at det er mulig å få til god byutvikling ved å ta vare på historiske elementer, tilføre nye, skape nye uterom og samtidig tilpasse seg byens struktur i form og høyder. Vinnerteamet har vist en edruelighet i arbeidet med fortetting i et historisk kvartal. Dette er noe juryen vil fremheve som et svært godt eksempel til etterfølgelse.

Bergersen Arkitekter var tidlig med i prosjektet og utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området. De utformet et romprogram i samarbeid med brukerne. Siden gjorde de et skisseprosjekt som de kunne ta med seg inn i prosjekteringsfasen. Essensielt for arbeidet var en grundig oppmåling
av de eksisterende bygningene. Det ble også utarbeidet en 3D-modell som ble flittig brukt på byggeplassen, og var et nyttig hjelpemiddel i en kompleks situasjon.

Bygningene i det nye undervisningskomplekset synliggjør historien og fører videre navnene fra den gang: Brygghuset, Fyrhuset, Kjelhuset og Malteriet.

Utvendig fremstår de historiske bygningene i hovedsak som før, mens de innvendig er bygget om og modernisert slik at de fungerer som et moderne universitetsbygg. Det er gjort en omfattende jobb med å skape gode forbindelser mellom bygningene, både med tanke på ulike takhøyder og fremkommelighet med rullestol. I hvelvkjellerne er den varierende takhøyden markert med en oransje farge i samråd med Byantikvaren.

Bakgården har fått en ny utforming der bruken av lys betong er fremtredende. Det var ønskelig å skape en fleksibel plass som også kunne gi lys inn i bygningen. Løsningen ble en uteplass over to plan i tillegg til en egen trapp ned til underetasjen. Med tiden vil gårdsrommet fylles av aktivitet og liv.

Det er vel først og fremst studentene som skaper dette, men etterhvert vil plassen også berikes med grønne vekster.

Store vinduer i forbindelse med trappa slipper dagslys ned til underetasjen, som er et sentralt og attraktivt vrimleareal i bygningen. I andre etasje er det mindre overbygg som slipper lys ned til etasjene under. Juryen berømmer byggherre og arkitekt for godt gjennomtenkte løsninger. Bygget henvender seg ut mot plassen, og oppfordrer til at uterommet benyttes aktivt. Juryen håper å få oppleve konserter i disse amfiene på et tidspunkt!

Mange nye kvadratmeter er godt pakket inn i det nybygde Kjelhuset. Det har fått et dempet uttrykk både med tanke på høyder, materialbruk og utforming. Sett fra gatene rundt er det fortsatt de eldre bygningene som dominerer synsinntrykket. Dette mener juryen er en klar styrke til prosjektet. De har lyktes med å bevare hovedstrukturen i kvartalet i tillegg til å skape en moderne campus midt i
byen. Dette er et forbilledlig eksempel på fortetting med kvalitet, der man har sett verdien av kulturminner på stedet og tilpasset seg omgivelsene.

Kvartalet oppleves som effektivt og gjennomtenkt, med gode løsninger. Bruken av indirekte belysning er svært vellykket, og selv om det er fortettet nedover under bakken, oppleves rommene som romslige, lyse og attraktive. Prosjektet er gjennomarbeidet og oser kvalitet på alle nivåer: Fra overordnet byplangrep, via samspillet mellom nye og eksisterende bygninger, formgivning av enkeltbygningene, og helt ned til detaljering og møblering. Det er vist et samfunnsansvar gjennom smarte og bevisste valg av byplangrep, formgivning av bygg og uterom, materialer, program og organisering. Juryen mener at prosjektet har en størrelse og betydning som bidrar svært positivt i utviklingen av Midtbyen.

Prosjekt: Tilpasningsprosjektet Lysholmbygget
Arkitekt: Bergersen Arkitekter AS (Involverte:
Ingvild Edelsteen Kjær, Marianne Løbersli Sørstrøm,
Thov Sanden, Heidi Hynne, Iver Berg Blomsøy,
Bodil Angard Rian, Gunnar Stenberg, Svein Øvsthus)
Tiltakshaver: E.C. Dahls eiendom AS

LES MER OG SE FLERE BILDER AV PROSJEKTET HER!

 


 

Øvrige linker:

Trondheim Kommune – Byggeskikkpris til Lysholmbygget
NTNU – E.C. Dahls-kvartalet

Universitetsavisa – Markerte starten på en samling av lærerutdanninga i midtbyen
TRD.by – Først var jeg skeptisk, men så ble jeg solgt da jeg var her på befaring