AUGUST 2016
NY ANSATT
nyheter_solvang_ansatt_som_arkitekt_hos_bergersen_arkitekter
I forbindelse med Marianne sin permisjon, så er Astrid Skogvang blitt en del av gjengen. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

 


 

DES 2015
FASTING TIL OSLO
arkitekt_eivind_fasting_trondheim_oslo_arkitektkontor
Eivind Fasting har valgt å forlate Trondheim til fordel for sin hjemby, Oslo.
Samtidig som han bli savnet her hos oss, ønsker vi ham all lykke til, med ny leilighet, ny jobb, og fremtiden i hovedstaden.

 


 

OKT 2014
DUONG TIL ENERHAUGEN
Phoung
Phuong Duong har sluttet hos oss, og begynt hos Enerhaugen Arkitektkontor AS, i Oslo. Vi ønsker ham lykke til i den nye jobben.

 


 

JAN 2012
INNLEGG PÅ SJØHUSKONFERANSEN
nyheter_innlegg_sjohuskonferansen_2012
Elisabeth Kahrs holder innlegg om Kjøpmannsgata 37.

Les mer…

 


 

OKT 2011
STUDIETUR TIL BERLIN
studietur til berlin
Hele kontoret drar på en inspirerende tur til Berlin 19. til 23. oktober.

 


 

SEP 2011
KURS I UNIVERSELL UTFORMING
kurs universiell utforming
Bergersen Arkitekter har gjennomført kurs i Universell Utforming, «Lær UU av et forbildeprosjekt» i regi av Norske arkitekters landsforbund.

 


 

JAN 2011
1.PLASS I KONKURRANSEN URBAN DESIGN AND LANDSCAPE PLANNING, KINA
dong li lake marina kina
Bergersen Arkitekter har i samarbeid med Scott Wilson Tianjin vunnet konkurransen «Urban Design and Landscape Planning at Dong Li Lake» utlyst av Tianjins lokalmyndigheter. Prosjektet er i utgangspunktet en by- og landskapsplanlegging med hovedtyngde på Marina clubhouse (yachtclub) som arkitekturprosjektering. Marina Beach, konkurransens område, som er en del av Dong Li Lakes sjøfront skal inneholde fritidsleiligheter, designhotell, 5 stjerners hotell, spa, diverse badeanlegg, yachtclub, parkering, båtplass og driftsanlegg for båter. Våre intensjoner er å gi styrke og identitet til Dong Li Lake. Løsningene skal være fleksible og som lett kan tilpasses langsiktig utviklingsmål og samtidig legger føring for videre utvikling. Viktigst av alt er å skape et bybilde som tiltrekker videre investeringer i området.

MER OM PROSJEKTET (link kommer)

 


 

JAN 2011
KULTURMINNEVERN OG UNIVERSELL UTFORMING
kulturminnevern og universiell utforming
Bergersen Arkitekter ved Elisabeth Kahrs var i perioden 2008-2010 sekretær for prosjektet «Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy». Rapporten tar opp tema som Hvordan kan hensyn innen kulturminnevern og universell utforming finne sin løsning til glede for alle? Vil enhver inngripen i et kulturminne være et tap av kulturminnets verdi? Eller vil en økt tilrettelegging for alle mennesker uavhengig av funksjonsevne gjøre kulturminnene mer verdifulle for flere? Rapporten viser gode eksempler på at arbeidet med kulturminnevern og universell utforming kan gi svært gode resultat for å ivareta begge hensyn. Den belyser på en god måte de utfordringer og muligheter som finnes i arbeidet med å fremme universell utforming i forbindelse med kulturminner. Miljøverndepartementet står som utgiver, men arbeidet med publikasjonen ble initiert av pilotkommunene for universell utforming; Risør, Ullensaker og Trondheim. Publikasjonen kan bestilles på Bufetat.no eller lastes ned her.