NOMINERT TIL STATENS PRIS FOR BYGGKVALITET 2019


Foto: Carl-Erik Eriksson

Statens Pris For Byggkvalitet 2019 fikk inn 82 forslag, hvorpå Bergersen Arkitekter og Lysholmbygget / E.C. Dahls-kvartalet var èn av de syv kandidatene som har gått videre. Prosjektet består av en parkeringsplass/bakgård, nyere, og eldre bygninger med gamle hvelv, som har blitt transformert til moderne undervisningslokaler og arbeidsplasser, for studenter og ansatte ved NTNU. Blant noen av kvalitetene prosjektet har resultert i er flotte, åpne, og allsidige utelokaler, samt spennende og varierende sosiale soner spredt gjennom hele bygningsmassen. At det ligger et større bibliotek, og stor gymsal inne i den tidligere parkeringsbakgården er det vanskelig å se.

Temaet for året er transformasjon:

«I år vektlegger juryen transformasjonsprosjekter, hvor eksisterende arealer og byggverk er omformet til å møte nye behov. Det er mer miljøvennlig å gjenbruke allerede bebygde områder, framfor ta i bruk nye urørte arealer. Årets pris treffer derfor tidsånden godt, når den ser etter byggverk og områder som er transformert. – Kandidatene som er valgt ut i år har alle bidratt til transformasjon av både områder og byggverk. Byggverkene utgjør viktige funksjoner i nærmiljøene. De bidrar til økt trivsel og skaper betydelig merverdi til lokalmiljøet. Vi ser fram til å se byggverkene og å møte personene bak, sa juryleder Erling Lae.

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggverket må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under Byggkvalitetsdagen i Oslo 25. september.»

Ler mer om prisen, og kandidatene her: Statens Pris For Byggkvalitet.

Les mer om prosjektet: Lysholmbygget / E.C. Dahls-kvartalet.