BERGERSEN ARKITEKTER VINNER AV ARKITEKTKONKURRANSE – LADE ALLÉ

 
Oppdraget gjelder utredning av mulig utvikling av eiendommene Lade Allé 65A, B, og C, samt 67 A og D, i Trondheim. Eksisterende bygningsmasse er foreslått revet og ny bebyggelse skal inneholde boliger og barnehage. Eiendommen ligger i møte med landlig småhusbebyggelse, har utsikt mot fjorden i nord-øst, og ligger i nærheten av grønne nærmiljøanlegg.

Vi har valgt en tilnærming som ikke baserer seg på dagens detaljregulering, men som slår sammen eiendommene for en bedre utnyttelse, og friere utgangspunkt for grepet vi har valgt. Vi har ønsket en åpen og fleksibel struktur av punkthus med leiligheter rundt en kommunikasjonskjerne. Ved en slik løsning får samtlige boenheter en plan med to ytterfasader, og gir særegne kvaliteter i forhold til lys og utsikt. Plasseringen av bygningsmassen gir et varierende uterom med ulik karakter. Grepet er forskjellig fra bebyggelsesmønsteret på nabotomtene, men utløser tomtens potensial på en best mulig måte i forhold til ønsket program. Vårt forslag til utforming inneholder 167 leiligheter, samt barnehage og forretningslokale vendt mot gate i sør.

 

la_de_bo_ladebo_vinner_arkitektkonkurranse_lade_trondheim_start_2015_4la_de_bo_ladebo_vinner_arkitektkonkurranse_lade_trondheim_start_2015_7la_de_bo_ladebo_vinner_arkitektkonkurranse_lade_trondheim_start_2015_5