STRANDGATA 38, MOSJØEN – Privat bolig med konsertlokale

Byggherre:
Tone Helen og Stein Hauge
Byggeår:
2022 – >>
Medarbeidere:
Bodil Angard Rian, Heidi K. Hynne.
Nytt konsertlokale og privat bolig skal etableres i sentrum av Mosjøen – og strekker seg på tvers av et helt kvartal; Konsertsalen med hovedinngang for publikum er plassert langs Strandgata, boligdelen til C. M. Havigs gate. Disse bindes fysisk sammen med blant annet et øverom og en kommunikasjonssone som sammen med foajeen henvender seg med åpne fasader mot en indre gårdsplass. Transparente fasader mot gårdsrommet øker opplevelsen av rom ute og inne. Mosjøen sentrum tradisjonelt er anlagt (hageby). Bakgården kan benyttes både til arrangement tilknyttet konsertlokalet og som privat bakhage for bolig. Tilgang til bakgård er mulig fra begge sider – langs gjerde som etableres helt sør på tomten, og via portåpninger anlagt mellom gjerde og ny bebyggelse. På mellombygget etableres et mer privat uterom / en takterrasse, skjermet fra omgivelsen «nedsenket» i bygningsvolumen / formene som er etablert i prosjektet.

Hele prosjektet er formet som ett, sammenhengende volum som «bretter» seg innover tomten og tilpasser seg skalaen på eksisterende nabobebyggelse; Lavere trehusbebyggelse i sør (boliger), og mot nord en noe høyere bebyggelse med ulik materialitet (forretning og næring). Kvartals-strukturen forsterkes ved at bebyggelsen etableres stramt langs byggelinje mot gateløpene, i flukt med eksisterende bebyggelse sør for tomten. Formingen av volum og takflater tar utgangspunkt i form og vinkler på eksisterende bebyggelse rundt, og formes innover i kvartalet mer fritt.

Konsertlokalet rommer en svært innadvendt funksjon, og det er ikke naturlig å etablere større vinduspartier her, det samme behovet for lukket fasade gjelder også på grunn av lydhensyn (ute og inne). Utformingen av selve fasaden ut mot gate – først og fremst i øyehøyde – er likevel utformet med innrammede felt trukket inn i fasaden som danner en rytme (!) og illusjon av mer transparent fasade, understreket ved bruk av blanke materialer. Høyden / skalaen på dette fasadepartiet vil gå igjen i fasaden inn mot gårdsrommet og «ramme inn» alle fasader av konsertdelen av anlegget (den rytmiske delen), mens boligdelen framstår mer klassisk med tette fasader med «hull» i for vinduer og dører. Dett er altså et bevisst grep. Boligdelen er i utgangspunktet formet mer klassisk, men med innslag av takopplett og «kobling» av volum til konsertlokalet slik at hele anlegget henger sammen formmessig. De mer «spreke» formene er plassert innover på tomten, mens fasaden mot gate blir mer strikt og formell / tradisjonell.

Prosjektet er formet med et overordnet ønske om å tilpasse seg og dermed tilhøre eksisterende omgivelser og bebyggelse. Samtidig leker formene seg noe mer fritt i de indre delene av tomten. Dette skaper en dynamikk og spenning i både innvendig og utvendig romforløp, som vi mener gir gode kvaliteter til prosjektet. Det er samtidig et ønske om at prosjektet vil kunne berike og knytte sammen omkringliggende bygningsstrukturer og romforløp, og dermed også være et positivt tilskudd til Mosjøen by.


Rendering av bygget mot C.M. Havigs gate. Dette er konsertarenaen og publikumsinngangen.

 


Rendering av bygget mot C.M. Havigs gate. Dette er den delen som er en privat bolig.

 


Fasade mot Strandgata.

 


Fasade mot sør.

 


Fasade mot C.M. Havigs gate.

 


Plan 2.etasje.

 


Plan 1.etasje.

 


3D-perspektiv av det indre gårdsrommet.

 

FLERE FOTO KOMMER ETTERHVERT SOM BYGGET FERDIGSTILLES.

 

 

Foto og tegninger (om ikke annet er nevnt): Bergersen Arkitekter AS