Tilbake

LEIRBRUVEGEN 2

kunngjoring_leirbruvegen_2_byaasen_trondheim

Bergersen Arkitekter holder for tiden på med reguleringsplan for Leirbruvegen 2.

Det planlegges nybygg med 12 leiligheter samt garasjeanlegg i kjeller. Boligene vil bli spesielt tilrettelagt for et aktivt friluftsliv: umiddelbar nærhet til marka og eget sykkelverksted og smørebod i kjeller med direkte atkomst til turvei-nettet i området. Garasjeanlegg i kjeller får atkomst via rampe fra stikkvei til Leirbruvegen som vist. Som vist på situasjonsplanen er eksisterende bensinstasjon inkludert i den nye reguleringsplanen. Bensinstasjonen røres imidlertid ikke, men er innlemmet i planen for å sikre gode atkomstforhold for ny og eksisterende bebyggelse.

PUBLISERT 19.02.2014 | FRIST FOR INNSPILL 17.03.2015