nye_hist_ntnu_campus_skole_studier_skolebygg_vedtak_vedtatt_feiring_ny_skole_kvartal_midtbyen_hist_ec_dahls_eiendom_studenter_instagram

Foto t.v.: Instagram hist_trondheim

NYBYGG OG OMBYGGING VED E.C. DAHLS-KVARTALET

Onsdag 25. mars fikk HiST endelig svaret de har ventet på fra Kunnskapsdepartementet: Fullmakt til å inngå leiekontrakt for nytt lærerutdanningsbygg i E.C. Dahls-kvartalet. Dermed er det avklart at HiST kan realisere nest siste ledd i samlingen av campus sentralt i Trondheim langs aksen Kalvskinnet – Øya – Elgeseter. Det har vært jobbet med flytting av lærerutdanningen til Kalvskinnet siden 2009. Høsten 2013 ble Reguleringsplanen for kvartalet vedtatt. Våren 2014 utarbeidet Bergersen Arkitekter AS i samarbeid med HiST og lærerutdanningen et forprosjekt for nybygg og tilpasning av E. C. Dahls-kvartalet til undervisningsformål. I juni 2014 vedtok Høgskolestyret ved HiST at leiekontrakt skulle inngås for tilpassede lokaler i henhold til forprosjektet. Ettersom E. C. Dahls Eiendom er en privat utbygger må HiST ha samtykke fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt, og 25. mars fikk HiST svaret fra departementet som gir klarsignal for å sette i gang byggeprosjektet. Januar 2018 er det semesterstart for lærerstudentene i Trondheim sentrum.

SE PROSJEKTBESKRIVELSE OG FLERE PERSPEKTIVER HER

Øvrige linker:
HiST | Vi har tenkt rett
HiST | Klarsignal for lærerutdanning i midtbyen
HiST | Utbygging av E.C. Dahlskvartalet for lærerutdanningen

Universitetsavisa | HiST får nybygg for lærerstudentene
Adressa | Lærerstudentene kommer til byen. Departementet gir tommel opp. Dermed blir det flytting av lærerstudentene fra Rotvoll til Kalvskinnet.